FAQ

Jaký je první krok?

Lékařský posudek

Váš obvodní lékař má formulář posudku - Posudek má platnost 3 měsíce

 

Zašel jsem za svým doktorem na přepadovku bez objednání, sice mě naštěstí vzal a posudek mi vydal, ale říkal, že mám raději zavolat příště předem...

Jak mám příjit na učebnu?

Rozvrh přednášek a konzultací naleznete na našich webových stránkách po kliknutí na tlačítko “Aktuality"

Učebna na Janáčkově konzervatoři - Českobratrská 958/40

Máhlerova učebna

lze snadno nalézt při vstupu do budovy 5m vpravo :-)

Učebnu jsem snadno nalezla, poradila mi paní v recepci...

Potřebuju něco? Jaké dokumenty potřebuji pro zápis do autoškoly?

1. Lékařský posudek

2. Přihlášku

3. Občanský průkaz                                (cizinci doklad o pobytu na území ČR)

Jak dlouho jsou platné výsledky teoretické zkoušky?

Od první účasti na závěrečné zkoušce (na testech) začne běžet lhůta 12 měsíců.

V této lhůtě je nutné dle zákona stihnout opakovat zkoušku z jízd.

Kdy mohu začít s jízdami?

1. Odevzdání přihlášky:

Nejprve je správné absolvovat min. 2-5 přednášek teorie, až budete mít pocit, že rozumíte v čem spočívá výcviková část a co a jak bude vyžadováno na zkoušce, můžete se rozhodnout začít se samotnými jízdami.

2. Seznámení se s vozidlem:

Před jízdami předchází Seznámení se s vozidlem-lze domluvit přímo na učebně s panem učitelem. Seznámení s vozidlem se bude konat: 28. října 1509/122, Moravská Ostrava

 

img
Jaká je politika autoškoly vůči studentům, kteří potřebují více času na zvládnutí dovedností potřebných k řízení?

Je možné využít rychlokurs, ne k tomu aby kurs proběhl rychleji, ale k tomu že učitelé vynaloží zvýšenou péči v souvislosti s příplatkem, který se za rychlokurs účtuje.

Jak si naplánuji jízdy?

Přihlašovací údaje do rezervačního systému plánování jízd budou zasílány souběžně s termínem Seznámení se s vozidlem

 

Jízdu lze zrušit 24 hod. před konáním kliknutím znovu na jízdu. Vyhledejte prosím svoji jízdu, kterou chcete zrušit v kalendáři plánování jízd a znovu na ni klikněte.

Co když neuspěju u teoretické nebo praktické zkoušky?

Máte možnost 3x opakovat testy a 3x opakovat jízdy

Například: 2x opakujete testy ale stále máte 3 pokusy na jízdy

Lhůta je 12 měsíců

 

Přihlaste se prosím přes rezervační systém a klikněte na "Závěrečná zkouška" a "Žádám o opakování zkoušky" a ihned Vám přijde na email informace jak dále pokračovat.

Jaké jsou možnosti platby a lze platit ve splátkách?

Platby lze činit různými formami. Lze využít splátkového kalendáře bez navýšení ceny. Také lze jezdit pomocí minimálních záloh v hotovosti panu učiteli na jízdu.

Nabízíte individuální konzultace nebo doporučení před závěrečnými zkouškami?

ANO DOPLŇOVACÍ KURS PŘED VAŠÍ ZKOUŠKOU
Individuální opravdová Sleva na Cyklus přednášek, přípravných zkoušek a jízd a tzv. Náslechů v tříčlenné skupině studentů.


Před Vaší zkouškou budou probíhat skupinové kondiční jízdy společně s náslechy a jízdami studentů, kteří jdou také na zkoušku s autem které bude na závěrečné zkoušce.
Tyto společné kondiční jízdy jsou velmi účinné z důvodu vytvoření psychologického zázemí pro Vás, hodně toho můžete pochytit a také podívat se, jak jedou druzí a kde jsou trasy komisařů.

Jaké jsou vaše metody výuky pro teoretickou část?

V teoretické části při výuce na učebně používáme předtištěné Cvičebnice, která studentovi nejen pomůže projít celým kursem, ale umožní mu aktivně procvičovat získané znalosti a učit se již přímo na hodině přednášky. Přednášky má tak student stále k dispozici v organizované podobě spolu se svými výpisky a manuálem k celému kursu v tištěné podobě.

VIdea jízdy z úspěšné závěrečné zkoušky pomohou studentovi představit si požadavky na zkoušku v kontextu a srovnat jízdu s příkladem úspěšného provední na zkoušce. 

 

Jaké jsou nejčastější překážky, které studenti při výcviku potkávají a jak jim můžete pomoci je překonat?

Překvapení a rozpaky z pozice studenta příliš usilujícího neudělat chybu před cvičitelem.

 

Nerozpoznání klíčových věcí na závěrečnou zkoušku a váhu kterou při závěrečném hodnocení budou mít. Napřílad: To se ani na chvíli nesmím při jízdě vzdálit od pravého okraje svého jízdního pruhu? Když potřebuji točit rychle mám si volant posunovat nebo přehmátnout přes ruku? 

 

Pasivní pozornost - napjatá ostražitost ovládaná vnějšími vlivy

 

Přílišná zaměřenost na cvičení dovedností, které vypadají líbivě z vnějšku. Např.: Stálé pilování jízdy na úkor schopnosti rozdělit pozornost

 

Neopravdovost plnění zákonných povinností 

Je možné přizpůsobit výcvikový plán mým osobním potřebám a harmonogramu?

Ano, je možné využít funkci Rychlokursu, který umožňuje naplánovat Vám jízdy dopředu podle Vašich zadaných termínů. Je možné zvolit tuto funkci namísto funkce urychlení kurzu.

Jaký druh podpory nabízíte v případě, že student potřebuje dodatečnou pomoc nebo poradenství?

Je možné přejít na Rychlokurs nebo Bleskokurs, kde učitelé vynaloží zvýšenou pozornost metodice výuky a aplikují další metody výuky v souvislosti s příplatkem za tyto kursy. Není tedy nutné využít tyto kursy na zrychlení autoškoly, ale spíše na upozornění instruktora (obdržíte jiný průkaz studenta), že máte příplatkový kurs.

Jak autoškola sleduje a hodnotí pokrok studentů?

Pomocí výcvikového plánu, kde učitel zaznamenává použitou metodiku a procvičované schopnosti a dovednosti. Např. Podelné parkování, Odbočování do leva s tramvají, Otáčení vozidla, Úchopy na volantu při odbočování

Co když potřebuji zrušit nebo přeplánovat jízdu?

Jízdu lze zrušit 24 hod. před konáním kliknutím znovu na jízdu. V rezervačním systému prosím vyhledejte svou jízdu, kterou chcete zrušit v kalendáři plánování jízd a znovu na ni klikněte.

Je v ceně kurzu zahrnut i poplatek autoškole za zkoušku?

Ano

Kdy mohu jít na závěrečné zkoušky?

Závěrečná zkouška je dle zákona možná po absolvování minimálního počtu 14x1,5h jízd. V souvislosti s novámi změnami zákona č. 247/2000 Sb. Závěrečné zkoušce předchází minimálně jedna Přípravná zkouška v autoškole, která je bezplatně.  

Před závěrečnou zkouškou je pro Vás připraveno ještě Doplňovací kurz před zkouškou:

Sleva na Cyklus zkoušek a jízd a tzv. náslechů v tříčlenné skupině studentů. 

Skupinové kondiční jízdy před Vaší zkouškou společně s náslechy a jízdami studentů, kteří jdou také s Vámi ve skupince na zkoušku s autem které bude na závěrečné zkoušce.

Tyto společné kondiční jízdy jsou velmi účinné z důvodu vytvoření psychologického zázemí pro Vás, hodně toho můžete pochytit a také podívat se jak jedou druzí a kde jsou trasy komisařů… Cena je velmi příznivá 600,- jezdí se a celý den od 15 hod. až do 20:30 hod. 

 

Jak mohu sledovat svůj pokrok ve výcviku?
Co bych měl/a dělat, pokud si nejsem jistý/a svými řidičskými schopnostmi i po získání řidičského oprávnění?

1. Slibuj,i že Když se nebudu cítit objednám si kondiční jízdu 

2. Slibuji že ze zčátku budu řídit pod dohledem

3. Slibuji, že Ikdyž si myslím že jsem na zelené nebo na hlavní, ikdyž si myslím že mám přednost nebudu vjíždět do kolozní situace ale raději uberu plyn a pokusím se navázat oční kontakt s druhým řidičem

Rozjezdím se v neděli kolem oběda, když není žádný provoz zajedu po Rudné do Havířova a zpět (projedu si virtualně na google mapách, hlavně kruhový objezd v Havířově,  kde se mohu otočit tak, že kruhový objezd objedu celý a jet zpět), budu se držet v pravém pruhu, ať mě ostatní řidiči mohou předjíždět.